Welkom op deze Nederlandstalige Drupal-handboek website

Welkom op deze Nederlandstalige Drupal-handboek website. De aanleiding voor deze website was de behoefte aan een handleiding voor beheerders van websites die wij bouwen, die (op dagbasis) teksten toevoegen / wijzigen / verwijderen, maar niet geïnteresseerd zijn in de technische werking en/of -consequenties van een Drupal website.

Na een korte vermelding hierover op de Belgisch/Nederlandse Drupal website bleek de behoefte breder aanwezig in de Drupal-gemeenschap. Breder, zowel ten behoeve van meer beheerders van websites van derden, als breder qua doelgroep.

Er bleek tevens een grote behoefte te bestaan aan een handleiding in het Nederlands. De standaard Drupal-handleiding en de helpfuncties zijn echter allemaal in het Engels. Voor velen goed leesbaar, maar niet voor iedereen begrijpelijk. Ook werd duidelijk dat de Engelstalige terminologie - zeker voor beginnende websitebouwers - een obstakel vormen. Omdat Engels de standaardtaal is bij Drupal, hebben wij begin 2009 het initiatief genomen om een verklarend woordenboek op deze site te plaatsen. Dat het tijd in beslag zal nemen voordat dit woordenboek voldoende omvang heeft en verduidelijking biedt, mag duidelijk zijn. Wij vragen uw medewerking om deze taak te realiseren. Stuur ons een e-mail met uw onbegrepen woorden of in deze lijst ontbrekende woorden of begrippen.

PROMES BV, als initiatiefnemer, stelt deze website ter beschikking van de Nederlandstalige Drupal-gemeenschap. Wij hopen dat velen willen en zullen bijdragen aan dit initiatief. Kijk hier naar de aanwijzingen om bij te dragen. De website staat ter beschikking onder de GNU Vrije Documentatie Licentie.

Vanaf december 2007 is de website gewijzigd. Het is nu voor iedereen met een Drupal-inlogcode mogelijk commentaar te plaatsen zodat de website beter bruikbaar wordt. Wij behouden ons het recht voor om commentaar te verwijderen of qua toon aan te passen.

De omvang van deze handleiding zal in de loop van de tijd wel wijzigen, maar bij de start staan ons de volgende doelgroepen voor ogen:

  1. „Dagelijkse” webbeheerders, die behoefte hebben aan informatie over het hoe en wat bij het plaatsen van teksten en afbeeldingen op een Drupal-site.
  2. De webmaster met kennis van Drupal om modules te installeren, met specifieke instellingen per site: thema’s, gebruikers, …
  3. De module ontwikkelaar
  4. De „ICT-persoon” die installaties van Apache, PHP, MySQL, Drupal, enz. kan uitvoeren.

Als u een link naar deze website wilt plaatsen dan zijn wij u hiervoor dankbaar.