Auteurs

Auteurs van dit handboek zijn, in volgorde van startdatum:

PROMES BV, Akersloot, Nederland

Machtelt Garrels

Wij zijn dank verschuldigd aan Wilfried De Reu, die de moeite heeft genomen dit handboek kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien. Hierdoor is het handboek kwalitatief verbeterd.

Wij zijn altijd blij met nieuwe auteurs en interessante onderwerpen ! Neem s.v.p. contact met ons op.

randomness