Beheer boekpagina

Een boek op de website bestaat uit meerdere webpagina’s. De webpagina’s kunnen hele hoofdstukken zijn, maar ook paragrafen of zelfs secties. De precieze opdeling in webpagina’s is afhankelijk van de lengte van de diverse onderdelen van het boek, waarbij u de keuze hebt in het opdelen ervan.

Omwille van de leesbaarheid mogen webpagina’s niet te lang worden, waarbij de lengte niet in „A4-” pagina’s is uit te drukken. De lengte is mede afhankelijk van het aantal kolommen dat de pagina gebruikt. Bij drie kolommen moet meer worden „gescrold” om de onder- resp. de bovenkant van de pagina te bereiken bij dezelfde inhoud dan wanneer er twee kolommen gebruikt worden. Een te grote afstand van de bovenkant van de tekst tot de onderkant wordt over het algemeen als minder prettig ervaren.

Om een boek te publiceren kan het beste het inhoudstype boekpagina gebruikt worden.

Een boekpagina kent enkele extra rubrieken ten opzichte van de (normale) pagina. Hieronder worden alleen deze extra rubrieken behandeld. Als u een stappenplan wilt volgen, waarin de verschillen per pagina van het boek worden aangegeven, kijk dan op de pagina: „Boekpagina Toevoegen - stappenplan” in de rubriek FAQ pagina.

De boekpagina bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Titel. (→ zie pagina)
 2. Bovenliggend.
 3. Categorieën. (→ zie pagina)
 4. Berichttekst. (→ zie pagina)
 5. Logbericht. (→ zie pagina)
 6. Gewicht.
 7. Bestandsbijlages. (→ zie pagina)
 8. instellingen URL-pad. (→ zie pagina)
 9. Menu-instellingen. (→ zie pagina)
 10. Commentaarinstellingen. (→ zie pagina)
 11. Auteursinformatie. (→ zie pagina)
 12. Publicatie-opties. (→ zie pagina)

Er zijn dus twee onderdelen die nog niet besproken zijn (met name: 2 en 6). Drie andere onderdelen dienen speciale aandacht: categorieën (3), menu-instellingen (9) en Publicatie-opties (12).

2. Bovenliggend

Hier moet worden opgegeven welke bovenliggende webpagina wordt bedoeld. Als deze pagina een onderdeel van een boek zou zijn, dan zou dit de pagina „Beheer boekpagina” kunnen zijn.
De eerste web-pagina heeft uiteraard geen bovenliggende pagina, standaard staat hier: <topniveau>.
Wat de bovenliggende pagina is, kan per webpagina verschillen en is afhankelijk van de opdeling in webpagina’s.

Voorbeeld 1: het boek bestaat uit: 1e webpagina: de inleiding, iedere overige webpagina’s is een hoofdstuk. Dan is de bovenliggende pagina altijd de inleiding (= 1e webpagina).

Voorbeeld 2: identiek aan voorbeeld 1, maar de hoofdstukken bestaan telkens uit meerdere webpagina’s (= paragrafen), dan is de bovenliggende pagina van iedere paragraaf, de eerste webpagina van het hoofdstuk. Zie dit boek als voorbeeld waarbij ieder hoofdstuk weer uit meerdere paragrafen bestaat, ieder met een eigen webpagina, en de paragrafen weer in secties zijn opgedeeld, die deels op een eigen webpagina staan.

Door de verwijzing naar de juiste pagina’s worden automatisch de verwijzingen tussen de diverse pagina’s gemaakt.

3. Categorieën

Mocht u met categorieën werken, geef dan op de eerste webpagina van het boek de categorie op, dan wordt het hele boek in de juiste indeling en overzicht weergegeven. Het is waarschijnlijk niet aan te radn om op een vervolgpagina een categorie op te geven omdat deze dan ook op overzichtspagina’s van deze categorie komt.

6. Gewicht

Hiermee wordt het gewicht tussen de diverse pagina’s van het boek bedoeld in de „inhoudsopgave” met onderaan de eerste webpagina van het boek. Deze indeling wordt ook gebruikt onderaan iedere boekpagina als link naar de volgende pagina.
Standaard wordt gesorteerd op de naam in de Titel.
Als u van deze sortering wilt afwijken, dan kunt u dat regelen met het gewicht. Het gewicht wordt dan per niveau (hoofdstuk - paragraaf - sectie) apart ingedeeld, waarbij de paragraafnummering bij ieder hoofdstuk weer bij 1 begint.

9. Menu-instellingen

Alleen bij de hoofdpagina moeten de menu-instellingen worden opgegeven. Alle vervolgpagina’s hoeven niet specifiek in het menu getoond te worden, maar het kan wel. Is dit wel gewenst, dan moet erop worden gelet dat de plaats in het menu (zie onderdeel „bovenliggend”) de naam van de juiste pagina moet zijn.
Het gewicht hier bepaalt de volgorde van de pagina’s in het menu. Deze hoeft niet gelijk te zijn aan het onderdeel „Gewicht” hierboven genoemd, maar wordt wel op dezelfde wijze bepaald.

12. Publicatie-opties

Als „aangeraden op de voorpagina” standaard is aangevinkt, dan is dit OK voor de eerste webpagina van het boek. Deze pagina wordt dan op de „voorpagina” getoond.
Voor vervolgpagina’s is het meestal niet gewenst om deze ook op de „voorpagina” te laten zien (het boek wordt dan immers in omgekeerde volgorde weergegeven, = de volgorde waarin de web-pagina’s zijn toegevoegd). Daarom is het meestal ongewenst om „aangeraden op de voorpagina” aangevinkt te hebben bij vervolgwebpagina’s. Vink deze optie daarom uit bij vervolgpagina’s !