DNS

DNS is een afkorting van Domain Name System is het systeem en netwerkprotocol dat op het Internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. Hoewel dit „vertalen” genoemd wordt gaat het gewoon om opzoeken in tabellen, waarin namen aan nummers gekoppeld zijn.

Het DNS wordt, onder andere, gebruikt om de server van websites, e-mail en ftp te vinden. Tevens zijn er uitbreidingen gemaakt ter bestrijding van spam en het veiliger maken van het DNS zelf: DNSSEC.

DNSSEC

DNSSEC is secure DNS om te voorkomen dat de vertaling van een (website-)naam naar het IP-adres van de server van de website ongewenst beïnvloed kan worden door derden om zo bijvoorbeeld op een gehackte website uit te komen.

Lees hier meer over op deze cursus: https://www.dnsseccursus.nl/nl/player.html
In paragraaf 1.11 is te zien hoe het omzetten van een domeinnaam in een IP-adres in zijn werk gaat.
Vanaf hoofdstuk 3 wordt DNSSEC uitgelegd.