FAQ Pagina


Veel gestelde vragen over het onderhoud van pagina’s:

Om een video toe te voegen in een pagina kan met de tekstverwerker TinyMCE. Hiervoor moet de „media” knop ingeschakeld zijn (zie Beheren » Site-instellingen » Wysiwyg - Bewerken - Buttons and plugins).

Klik op het icoon „Media invoegen / bewerken”. Kies het type video dat je hebt. YouTube video’s zijn van het type „Flash”. Zet achter „Bestand / URL” de naam van het bestand op je site of de URL naar de video. Als je geen afmetingen invoert wordt standaard 100 x 100 pixels gebruikt.

 lees verder »

In de tekstverwerker (zoals TinyMCE) zit de mogelijkheid om de opmaak van een regel op te geven. De verschillende mogelijkheden zijn:

 • Alinea;
 • Adres;
 • Vaste opmaak;
 • Kop 1 t/m kop 6.

Door de onderstaande opmaak mogelijkheden consequent te gebruiken zal de inhoud er op alle pagina’s hetzelfde uitzien én het is mogelijk om de opmaak via CSS aan te passen.

De standaard opmaak is „Alinea”. Dit zijn normale tekstregels.

 lees verder »

V <span class=& D logo” style=”float:left;margin-left:5px;” />Soms staan naast een afbeelding vreemde tekens / woorden die niet in de tekst voorkomen, beginnend met een &, zoals bij het logo hiernaast. Dit kan komen omdat in de titel of de beschrijving van de afbeelding een & staat.

Oplossing: vervang de & door bijvoorbeeld het woordje: en.

De beschrijving hieronder is primair bedoeld voor beheerders. Omdat er meer mogelijkheden zijn maken we een klein uitstapje om een webmaster of modulebouwer op het spoor te zetten.

 lees verder »

Voor het verwijderen van een node (of pagina) gaat u eerst naar het bewerken van een pagina (zie hiervoor het artikel: „Opzoeken / wijzigen van een pagina”).

Als u in de bewerk modus bent, ga dan naar de onderkant van de pagina, klik op de knop „Verwijderen” en bevestig in het volgende scherm dat deze node inderdaad verwijderd mag worden. Een eventueel via deze node opgeslagen bijlage wordt automatisch mee verwijderd.

Ieder standaard sjabloon heeft zijn eigen logo dat bij het inschakelen van een sjabloon wordt gebruikt. Via Beheren » Site-constructie » Templates kan de instelling per ingeschakeld sjabloon worden opgevraagd. Bij het onderdeel „Instellingen logo-afbeelding” kan gekozen worden voor het standaard logo of voor een eigen logo. Het eigen logo kan hier worden geupload en worden verwijderd door het pad leeg te maken. Bij de „Globale instellingen” kan op dezelfde plaats een logo worden ingesteld dat voor alle gebruikte sjablonen van de website kan worden gebruikt.

 lees verder »

Bij het bewerken van een pagina staan onderaan de „Publicatie-opties”. Om een het voorproefje van een pagina bovenaan op een overzicht te krijgen moet de optie: „Vastgeplakt bovenaan de lijst” worden aangevinkt. Bijna altijd moet tegelijkertijd de optie „Aangeraden op de voorpagina” aangevinkt zijn, maar dat is afhankelijk van de manier waarop de overzichtspagina wordt aangemaakt. Bij de standaard voorpagina van Drupal (met de URL: node) moeten beide aangevinkt zijn.

 lees verder »

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Het doel is het aangeven op de pagina dat er een bestand kan worden gelezen/gedownload. Als het een normaal downloadbaar bestand is (zoals een .exe, .pdf, .doc, .txt, enz.) weet de browser van de bezoeker precies hoe een dergelijk bestand gedownload kan worden. U hoeft hiervoor verder niets te doen. Er moet wel een link zichtbaar zijn naar het bestand.

 lees verder »

Er zijn twee soorten links: links naar „gewone” webpagina’s en links naar tekstbestanden, zoals Word of PDF. Zo’n tekstbestand kan op een andere website staan of als bijlage worden toegevoegd aan de pagina waarin de link komt te staan naar dat bestand. De naam van de link is in het laatste geval hetzelfde als wanneer het een afbeelding zou zijn.
De link kan in beide gevallen als onderstaand worden geplaatst.

Er zijn 3 of 5 regels die ingevuld kunnen worden:

 lees verder »

U wilt een link opnemen naar een pagina binnen dezelfde website. Omdat Pathauto wordt gebruikt of een andere manier om het nodenummer te vertalen naar een paginanaam is het nodenummer niet bekend. Waar is dit nummer te vinden?

Ga - in een ander tabblad - naar de pagina waarheen verwezen moet worden en klik op bewerken. Als de pagina zich in bewerkmodus opent, staat in de adresbalk van de browser iets als: http://example.com/node/xx/edit. Op de plaats van de twee kruisjes staat het nodenummer.

Klik in het beheer menu (= onder uw naam) op inhoud aanmaken.

Klik op de nieuw geopende pagina, onder inhoud aanmaken, op pagina. U kunt nu alle gegevens voor de nieuwe pagina toevoegen.

Bij het toevoegen van een pagina zijn een aantal zaken van primair belang:

 lees verder »

Dit is een stappenplan hoe een boek met meerdere pagina’s wordt aangemaakt.
We maken een boek met de volgende onderdelen: Inleiding - Hoofdstuk 1 - Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3. Ieder van deze onderdelen staat op een aparte webpagina (in de Drupal terminologie heet dat een boekpagina).
De titel van het boek is: „Stappenplan aanmaak van een Boek”.

We gaan ervan uit dat u steeds via het menu een nieuwe boekpagina aanmaakt.

Zorg eerst dat u in de mode „bewerken” bent:
Stap 1) Log in op de website (als u niet bent ingelogd).

 lees verder »

Een pagina kan op verschillende plaatsen worden gevonden:

A. Als u bent ingelogd, in het menu onder uw naam

In versie 4:

 1. Via beheer » inhoud.
 2. Via beheer » menus.
 3. Via de normale menustructuur.

In versie 5:

 1. Via Beheren » Inhoudelijk beheer » Inhoud.
 2. Via Beheren » Site constructie » Menu’s.
 3. Via de normale menustructuur.

B. Als u niet bent ingelogd

Via de normale menustructuur.

 lees verder »

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Drupal maakt zelf een verkorte versie, een zogenoemd voorproefje (in het Engels: teaser), van de tekst ten behoeve van overzichtspagina’s etc. De inhoud en lengte ervan is o.a. te zien als de pagina wordt bewerkt en vervolgens onderaan op „Voorbeeldweergave” wordt geklikt.
De lengte wordt o.a. bepaald door het aantal alinea’s en het totaal aantal woorden.

 lees verder »

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Inleiding

Er zijn 3 soorten links:

 lees verder »

Bij de onderstaande antwoorden wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Om tekst en/of een afbeelding goed te positioneren is een tabel vaak een goed hulpmiddel.

Om een tabel toe te voegen in de tekst klikt u op Toevoegen van een tabel. Als u al een tabel hebt aangemaakt en u wilt deze aanpassen, klik dan ergens in de tabel en klik op hetzelfde icoon of klik met de rechter muisknop in de tabel en kies uit het keuze-menu „Tabel eigenschappen (Table Properties)”.
U krijgt 2 tabbladen: Algemeen en Geavanceerd (General en Advanced). Hieronder volgt de beschrijving hoe u de tabbladen kunt gebruiken om de tabel naar eigen inzichten aan te maken / aan te passen.

 lees verder »

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een beschrijving van deze tekstverwerker.

Voor het toevoegen of wijzigen van een afbeelding zijn er twee zaken van belang:

 • de afbeelding moet op deze of een andere website aanwezig zijn.
 • de plaats van de afbeelding in de tekst.

Onder afbeelding worden foto’s, plaatjes, gescande bladzijden, enz. bedoeld.

 lees verder »

Sommige personen denken dat met verkleinen van een afbeelding het slepen met een van de hoeken wordt bedoeld. Dit leidt slechts tot het verkleind weergeven van de afbeelding maar de afbeelding blijft intern nog steeds even groot; het aantal bytes van de afbeelding veranderd daardoor niet. Een nadeel is van deze methode is dat de kwaliteit van de foto in een browser in zo’n situatie vaak (veel) slechter is dan wanneer de afbeelding eerst met een programma wordt verkleind naar het gewenste formaat. In dit artikel wordt met verkleinen het fysiek verkleinen van de afbeelding bedoeld waardoor deze tevens minder ruimte inneemt op de harde schijf.

1. Een afbeelding kan op drie manieren worden verkleind

 • De eerste mogelijkheid is meestal het aanpassen van de fysieke afmetingen waardoor het aantal pixels in de breedte en de hoogte wordt verminderd.
 • Ook het verlagen van de resolutie (gemeten in dots per inch of dpi) kan een oplossing zijn: voor drukwerk is 200 of 300 dpi meestal voldoende, op een website volstaat 72 dpi.
 • De afbeelding kan ook in een compacter formaat worden opgeslagen, wat soms tot kwaliteitsverlies leidt: wijzig de extensie in .jpg (voor foto’s) respectievelijk in .gif of .png voor logo’s.

Om een afbeelding te verkleinen zijn vele programma’s beschikbaar, zowel gratis als tegen betaling. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur voor een specifiek programma afhankelijk van het aantal functies en de gewenste mogelijkheden. Als u tevreden bent met uw eigen programma, gebruik dit dan. U hoeft niet zo nodig weer een nieuw programma te leren.

 lees verder »

Voor afbeeldingen op een website kan feitelijk alleen uit de drie bovenstaande bestandstypen worden gekozen.

 lees verder »

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Een afbeelding kan direct in een pagina geplaatst worden. Dit kan met het icoon Voeg afbeelding toe. Dit wordt uitgebreid beschreven in „voeg een afbeelding toe”. Met behulp van de optie „Verticale marge” resp. „Horizontale marge” kan ervoor worden gezorgd dat er voldoende witruimte rond de afbeelding aanwezig is. Als er onder de afbeelding ook nog begeleidende tekst komt, zoals een onderschrift, dan is deze optie niet voldoende. De tekst kan meestal niet op de gewenste plaats onder / boven of naast de afbeelding gepositioneerd worden. Dit is zeker het geval als de breedte van de tekst groter is dan de breedte van de afbeelding. Sommige personen hebben een extra groot lettertype ingesteld op hun browser. En niet alle browsers geven de tekst even groot weer. U hebt niet in de hand hoe de tekst er precies uit komt te zien ten opzichte van de afbeelding.

Er zijn twee oplossingen voor een bijschrift:

 lees verder »

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe een Word-tekst met een afbeelding (een foto, plaatje, enz.) in een pagina op uw website wordt gezet.

1. Uitgangspunten

 1. U hebt een artikel, gemaakt met Word, waarin een of meerdere afbeeldingen staan. Het gehele artikel wordt op uw Drupal-website gepubliceerd.
 2. Het programma Irfanview wordt gebruikt voor het opslaan van de afbeelding op de harde schijf en het eventueel aanpassen van het formaat ervan. U kunt ook uw eigen favoriete programma hiervoor gebruiken als dit vergelijkbare mogelijkheden heeft. Indien u nog geen programma hebt of uw programma beschikt niet over deze mogelijkheden, installeer dan eerst Irfanview (zie: Installatie van IrfanView).
 3. U bent bekend met het toevoegen van een afbeelding (zie de artikelen: Voeg een afbeelding toe of Afbeelding met begeleidende tekst, waarin beschreven wordt hoe een afbeelding wordt toegevoegd, met welke kenmerken en opties). Het verkleinen van een afbeelding is beschreven in Verkleinen van een afbeelding.

2. Deel 1: kopieer de gehele pagina

In Word selecteert u de gehele tekst, inclusief de afbeelding, via de menu-optie Bewerken - Alles selecteren (of Ctrl-A) en dan Bewerken - Kopiëren (of Ctrl-C). Op de website klikt u op de knop „Vanuit Word plakken / Paste from Word” . U kunt hiervoor de volgende artikelen gebruiken:

 lees verder »