Nieuwste / gewijzigde pagina's

Speciaal teken in de tekst

Wil je een speciaal teken in de tekst zetten in de website, zoals ¿ (Spaans omgekeerde vraagteken), dan zijn er meerdere mogelijkheden om dat teken op te zoeken.

 lees verder »

Hoerenjong

Een hoerenjong is de typografische benaming voor de laatste regel van een alinea die bovenaan een pagina of kolom staat. Aangezien de laatste regel van een alinea niet de gehele kolom- of paginabreedte in beslag neemt oogt het niet mooi, en een klassieke typografische conventie is dan ook om dit te voorkomen.

De Engelse term hiervoor is widow, een woord dat letterlijk weduwe betekent. Deze term komt ook voor in het Nederlands, maar dit is een leenbetekenis, daar de traditionele naam hoerenjong, of eufemistisch H-jong is.

 lees verder »

DNS

DNS is een afkorting van Domain Name System is het systeem en netwerkprotocol dat op het Internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. Hoewel dit „vertalen” genoemd wordt gaat het gewoon om opzoeken in tabellen, waarin namen aan nummers gekoppeld zijn.

 lees verder »

DNSSEC

Ingediend door aanpassen

De weergave van „Ingediend door auteur op datum” is afhankelijk van de instellingen bij de templates en de definitie in het gebruikte sjabloon. Kijk hier voor meer informatie hierover.

Hieronder worden twee situaties belicht, uitgaande van een sjabloon gebaseerd op de template engine.

  1. waar is „Ingediend door” gedefinieerd in het sjabloon
  2. hoe kan de tekst worden aangepast.

 

 lees verder »

Binare getallen

In de automatisering wordt veel met binaire aantallen / getallen gewerkt. Met name veelvouden worden via meer dan een standaard vermeld. Voorbeeld: is 1 MB nu 1000 kB of 1024 kB?

 lees verder »

Pad-module

Met de pad-module kunt u aliassen voor Drupal-URL’s opgeven. Aliassen verbeteren de leesbaarheid van URL’s voor gebruikers en kunnen zoekmachines helpen de pagina’s effectiever te indexeren. Per pagina mogen meerdere aliassen worden opgegeven.

Enkele voorbeelden van URL aliassen zijn:

 lees verder »

Alias

Zie pad-module.

Hoe maak ik een link naar een PDF, Word of ander tekstbestand

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Het doel is het aangeven op de pagina dat er een bestand kan worden gelezen/gedownload. Als het een normaal downloadbaar bestand is (zoals een .exe, .pdf, .doc, .txt, enz.) weet de browser van de bezoeker precies hoe een dergelijk bestand gedownload kan worden. U hoeft hiervoor verder niets te doen. Er moet wel een link zichtbaar zijn naar het bestand.

 lees verder »

Cookie

Een cookie, ook wel een magic cookie genoemd, is een hoeveelheid data die een (web-)server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Cookies kunnen onder andere gebruikt worden voor:

 lees verder »
randomness