Titel van de pagina

De titel wordt gebruikt bovenaan de pagina.

Zorg voor een duidelijke naam.

Deze titel wordt (bij voorkeur) ook gebruikt in het menu (zie aldaar).