Verkorte tekst instellen

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Drupal maakt zelf een verkorte versie, een zogenoemd voorproefje (in het Engels: teaser), van de tekst ten behoeve van overzichtspagina’s etc. De inhoud en lengte ervan is o.a. te zien als de pagina wordt bewerkt en vervolgens onderaan op „Voorbeeldweergave” wordt geklikt.
De lengte wordt o.a. bepaald door het aantal alinea’s en het totaal aantal woorden.

Soms is de standaard lengte echter niet de gewenste: te lang of te kort. U kunt de plaats van afbreken van de tekst als volgt ook zelf bepalen.
a. Log in op de website met de juiste toegangsrechten. (Zal meestal al het geval zijn).
b. Ga naar de gewenste pagina en klik op „Bewerken”.
c. Klik met de cursor op de plaats in de tekst waar u de tekst wilt afbreken. Het afbreken kan midden in een zin, aan het begin of eind van een regel resp. alinea. Kortom op iedere plaats in de tekst waar u maar wilt.
d. Klik in de knoppenbalk van de tekstverwerker op het pictogram: Teaser-knop. Er verschijnt dan op de plaats van de cursor een balkje met als tekst „<!—break—>”. Dit balkje (of wat dan ook) is nooit te zien voor een bezoeker van de website! Het is alleen een code voor het programma!

Deze code (het balkje dus) kan worden weggehaald door hierop met de cursor te klikken en dan de „Delete”-knop in te drukken.

Als u zelf de html kunt aanpassen, dan kunt u ook op de gewenste plaats de volgende tekenreeks plaatsen: „<!—break—>” (zonder aanhalingstekens).