Voeg een pagina toe

Klik in het beheer menu (= onder uw naam) op inhoud aanmaken.

Klik op de nieuw geopende pagina, onder inhoud aanmaken, op pagina. U kunt nu alle gegevens voor de nieuwe pagina toevoegen.

Bij het toevoegen van een pagina zijn een aantal zaken van primair belang:

  1. De titel.
  2. De plaats in het Menu.
  3. De categorie aanduiding, indien voor u van toepassing.
  4. De inhoud van de pagina.

De meeste personen zijn gefocust op het invoeren van de inhoud. Aangeraden wordt echter de hierboven genoemde volgorde aan te houden bij het aanmaken van een pagina. Meer formatie over de diverse onderdelen van een pagina en het gebruik ervan vindt u bij aanmaak / onderhouden van een pagina.

1. De Titel

Het is verstandig bij het aanmaken van een pagina eerst de titel toe te voegen en deze ook in het onderdeel „Menu” te plaatsen. Over het algemeen is het verstandig om in de „Beschrijving” van het onderdeel „Menu” gelijk te houden aan de Titel van de pagina. De Titel van het „Menu” kan identiek zijn, maar kan ook een verkorte versie zijn: deze titel kan bij voorkeur op 1 regel in het menu.
Het systeem kan een pagina alleen in het menu opnemen als de pagina een titel heeft in het onderdeel „Menu”.

2. Plaats in het Menu

De menustructuur is essentieel om een bezoeker snel toegang te geven tot relevante pagina’s. Binnen het onderdeel „Menu” moet worden opgegeven waar de pagina zich bevindt.
Indien dit niet wordt opgegeven, dan is de pagina ofwel alleen zichtbaar voor beheerders ofwel wordt deze direct in het hoofdmenu geplaats (een en ander afhankelijk van de basis instellingen die voor uw website zijn gekozen).

3. Categorie aanduiding

Dit onderdeel is niet voor iedere website relevant. Indien dit onderdeel toch van toepassing is voor uw website:
de categorie aanduiding zal meestal (zie onderdeel „Categorieën”, vrijwel bovenaan de webpagina) gelijk zijn aan de plaats in het menu.

4. Inhoud

Uiteraard moet de pagina ook nog inhoud hebben.