Wat moet ik bij de aanmaak van een link invullen

Er zijn twee soorten links: links naar „gewone” webpagina’s en links naar tekstbestanden, zoals Word of PDF. Zo’n tekstbestand kan op een andere website staan of als bijlage worden toegevoegd aan de pagina waarin de link komt te staan naar dat bestand. De naam van de link is in het laatste geval hetzelfde als wanneer het een afbeelding zou zijn.
De link kan in beide gevallen als onderstaand worden geplaatst.

Er zijn 3 of 5 regels die ingevuld kunnen worden:

 1. URL (Link URL)
 2. Ankers (Anchors)
 3. Doel / Bestemming (Target)
 4. Titel (Title)
 5. Klasse (Class)

1. URL (Link URL)

Hierin komt de link naar de pagina te staan waarnaar toe gegaan moet worden als op de link wordt geklikt. Dit kan een pagina zowel binnen de eigen website zijn of een pagina op een andere website.

 • Indien naar een plaats binnen de eigen website wordt verwezen, dan kan dit een normale pagina zijn (een node) of een systeempagina (zoals een contactpagina). Indien het een node, betreft, geef hier altijd de interne paginanaam op en niet de naam zoals deze op een webbrowser is te zien (deze laatste is meestal een naam, afgeleid van de titel van de pagina). De interne paginanaam heet: „/node/xxx”. Meer inlichtingen waar het nodenummer (xxx) te vinden is, is te vinden op: „Waar is het nodenummer van een pagina te vinden”.
  Als het een systeempagina betreft, gebruik dan wel de naam zoals deze in de URL is te vinden, zoals „contact/xxxx” of „user/yyy”.
  In beide gevallen mag de link ingevuld worden met of zonder „/” vooraan: „/node/12” is hetzelfde als ”/node/12”.
 • Is het een pagina op een andere website, laat de naam dan altijd voorafgaan door „http://” of heel soms „https://”. Dit is natuurlijk afhankelijk hoe de betreffende pagina te vinden is. Voorbeeld: „http://drupalhandboek.nl/toevoegen-link-tekst”.

2. Ankers (Anchors)

Als er al ankers op de onderhanden pagina staan, komen alle ankers automatisch te voorschijn. Op deze plaats kan een keuze gemaakt worden uit de beschikbare ankers.

Een anker is een plaats in de tekst waarnaar gesprongen kan worden binnen een pagina. Als teruggesprongen moet worden naar de top, gebruik dan als anker alleen: ”#”.

Voor meer informatie zie: „Toevoegen van een link in een tekst”.

3. Doel / Bestemming (Target )

Dit kunnen de volgende mogelijkheden zijn. Aangezien Drupal niet met frames werkt worden de mogelijkheden met frames wel genoemd, maar niet beschreven.

 • in dit frame / venster openen (open in this window / frame): vervang de huidige pagina door de nieuwe pagina in dit venster of dit frame (dit is de verstekwaarde dus hoeft niet speciaal gekozen te worden)
 • in nieuw venster openen (open in new window) (_blank): laat deze pagina in de browser staan en open een nieuw venster of nieuw tabblad (afhankelijk van de instelling van de browser).
 • in bovenliggend venster / frame openen (open in parent window / frame) (_parent): open deze pagina in de bovenliggende pagina
 • in bovenste frame openen (vervangt gehele pagina) (open in top frame (replaces all frames)) (_top).

Normaal zal bij een link naar een pagina binnen de website dus niets worden ingevuld. Bij een link naar een andere website willen we meestal dat deze pagina op een nieuw scherm of nieuw tabblad wordt geopend (anders komt men niet meer terug op onze website). Vul dan in: in nieuw venster openen (open link in new window).

4. Titel (Title)

Deze moet alleen worden meegegeven als niet duidelijk is waarheen gesprongen moet worden. Deze werkwijze is belangrijk voor slechtzienden, voor anderen wordt de inhoud via een „ballonnetje” weergegeven.

Voorbeeld 1: in deze zin is het niet nodig om de titel in te vullen: „Klik hier om naar de pagina: ‘Toevoegen van een link in een tekst’ te gaan”.

Voorbeeld 2: in deze zin is het ook niet nodig om de titel in te vullen: „Klik hier om naar de pagina: ‘Toevoegen van een link in een tekst’ te gaan”.

Voorbeeld 3: in deze zin is het wel zinvol om de titel in te vullen: „Klik hier voor meer informatie”.

Opmerkingen:

 • probeer zoveel mogelijk de inhoud van de link in de zin weer te geven.
 • een link kan één of meer woorden omvatten, waaronder ook plaatjes enz.

5. Klasse (Class)

De beschikbare CSS-klassen worden in het afrolmenu weergegeven. Een klasse wordt gebruikt om de opmaak te definiëren. De te gebruiken klassen zijn volledig afhankelijk van het gebruikte sjabloon (template) en de invulling die de webbouwer heeft gekozen bij de aanmaak van het template voor de website. Tevens maken diverse Drupal-modules zelf ook nieuwe klassen aan. Neem contact hierover op met de Drupal-webmaster van uw site.
In het algemeen wordt hier niets ingevuld.