Deze website als zoekmachine instellen

Internet Explorer popupDeze website is als zoekmachine toe te voegen in de zoekbalken van - onder meer - onderstaande zoekmachines. Zorg ervoor dat u eerst op een pagina van deze website staat en volg dan onderstaande instructies.

Firefox, vanaf versie 2

Firefox - zoekbalk

Klik aan de linkerkant op het driehoekje naast het logo. Klik dan op „Drupal Handboek toevoegen”. Overigens kan dit met alle websites waarbij het driehoekje de blauwe achtergrondkleur heeft.

Internet Explorer, vanaf versie 7

Internet Explorer zoekbalkKlik rechts in de zoekbalk op de oranje drehoek en klik op „Zoekmachines toevoegen”. Selecteer daar „Drupal Handboek” en bevestig deze keuze in het popupscherm dat hierna verschijnt (zie rechts).

randomness