Werken met tabellen

Bij de onderstaande antwoorden wordt ervan uitgegaan dat de tekstverwerker TinyMCE is geïnstalleerd. Zie hier voor een gebruiksbeschrijving van deze module.

Om tekst en/of een afbeelding goed te positioneren is een tabel vaak een goed hulpmiddel.

Om een tabel toe te voegen in de tekst klikt u op Toevoegen van een tabel. Als u al een tabel hebt aangemaakt en u wilt deze aanpassen, klik dan ergens in de tabel en klik op hetzelfde icoon of klik met de rechter muisknop in de tabel en kies uit het keuze-menu „Tabel eigenschappen (Table Properties)”.
U krijgt 2 tabbladen: Algemeen en Geavanceerd (General en Advanced). Hieronder volgt de beschrijving hoe u de tabbladen kunt gebruiken om de tabel naar eigen inzichten aan te maken / aan te passen.

1. Tabblad Algemeen (General)

a. Kolommen (Colums)

Geef hier het aantal kolommen aan van de tabel.

b. Rijen (Rows)

Geef hier het aantal rijen aan van de tabel.

c. Ruimte in cel (Cellpadding)

Geef de hoeveelheid ruimte in pixels aan die u wilt instellen tussen de inhoud van cellen in de tabel en de binnenrand. U kunt de celopvulling voor een afzonderlijke cel in de tabel niet instellen.

d. Ruimte om cel (Cellspacing)

Geef de hoeveelheid ruimte in pixels aan die u wilt instellen tussen de cellen in de tabel. U kunt de ruimte tussen de cellen niet instellen voor een afzonderlijke cel in de tabel.

e. Uitlijning (Alignment)

Hier kunt u de uitlijning van de tabel binnen de pagina bepalen. U hebt de keuze uit:

  • Standaard;
  • Centreren (Center);
  • Links (Left);
  • Rechts (Right);
f. Rand (Border)

Voer de breedte in pixels in die u wilt instellen voor de (tabel- en cel-)randen.

g. Breedte (Width)

Hiermee kunt u de breedte van de tabel opgeven. U kunt de breedte opgeven in pixels of als percentage van de breedte van de pagina. Typ in het vak Breedte de gewenste waarde, zet er niets, % of geef „px” in (zonder aanhalingstekens) om aan te geven dat u pixels bedoelt of een procentteken om de breedte in percentage op te geven. Moet de tabel de volledige breedte van het tekstdeel van de pagina zijn, voer dan „100%” in.

h. Hoogte (Height)

Hiermee kunt u de hoogte van de tabel opgeven. U kunt de hoogte opgeven in pixels of als percentage van de hoogte van de pagina. Typ in het vak Hoogte de gewenste waarde, zet er niets of geef „px” in (zonder aanhalingstekens) om aan te geven dat u pixels bedoelt of een procentteken om de hoogte in percentage op te geven.

i. Klasse (Class)

De beschikbare CSS-klassen worden in het afrolmenu weergegeven. Een klasse wordt gebruikt om de opmaak te definiëren. De te gebruiken klassen zijn volledig afhankelijk van het gebruikte sjabloon (template) en de invulling die de webbouwer heeft gekozen bij de aanmaak van het template voor de website. Tevens maken diverse Drupal-modules zelf ook nieuwe klassen aan. Neem contact hierover op met de Drupal-webmaster van uw site.
In het algemeen wordt hier niets ingevuld.

2. Tabblad Geavanceerd (Advanced)

1. Id

Hier kunt u de afbeelding een identificatie meegeven. Deze is onder meer relevant als binnen Javascript de afbeelding herkend moet worden.

2. Samenvatting (Summary)

Wordt uitgezocht.

3. Stijl (Style)

Hierin komt het resultaat van diverse keuzes. Voor zover ze niet elders zijn gedefinieerd, kunt U uw eigen definities hier toevoegen.

4. Taalcode (Language code)

Hiermee kan de taal(-versie) worden opgegeven. Voor Nederlands is dit nl-NL resp. nl-BE. Voor Amerikaans is het en-US.

5. Achtergrondafbeelding (Background image)

Hier kunt u opgeven welke afbeelding als achtergrond moet dienen voor de tabel.

6.Frame

Kies hier het gewenste frame. Wordt niet vaak gebruikt.

7. Hulplijnen

Kies hier het soort hulplijnen. Wordt niet vaak gebruikt.

8. Taalrichting (Language direction)

Hier wordt de schrijfrichting opgegeven waarin de tekst wordt „geschreven”. „- Standaard - (— Not set —)” betekent dat de huidige richting wordt vervolgd.
„Van links naar rechts (Left to right)” is de normale schrijfrichting voor o.a. West-Europese talen en „Van rechts naar links (Right to left)” voor o.a. Arabische talen en Hebreews.

7. Randkleur (Border color)

Hiermee wijzigt u de kleur van de tabelrand en de randen van cellen in de tabel. Als u een lichte of een donkere rand toepast op de tabel, is deze kleur niet van toepassing. De kleur wordt meestal als hexadecimale waarde opgegeven als volgt: #c0c0c0 (licht grijs). U kunt in het vakje er achter klikken om een keuze uit een groot aantal kleuren te maken: in het vakje bijna rechts onder ziet u de hexadecimale waarde van de kleur.
Er zijn  drie tabbladen: „Alle kleuren”, „Palet” en „Benoemd” waarin op verschillende manieren de kleur gekozen kan worden.
Klik op „Toepassen (Apply)” om de keuze te bevestigen. In oudere versies kunt u ook „Annuleren” kiezen.

8. Achtergrondkleur (Background color)

Hiermee wijzigt u de achtergrondkleur van de tabel. Ook deze wordt meestal als hexadecimale waarde opgegeven als volgt: #c0c0c0 (licht grijs). U kunt in het vakje er achter klikken om een keuze uit een groot aantal kleuren te maken: in het vakje bijna rechts onder ziet u de hexadecimale waarde van de kleur.
Er zijn  drie tabbladen: „Alle kleuren”, „Palet” en „Benoemd” waarin op verschillende manieren de kleur gekozen kan worden.
Klik op „Toepassen (Apply)” om de keuze te bevestigen. In oudere versies kunt u ook „Annuleren” kiezen.

randomness