Woordenboek

Dit is een aanzet om te komen tot een Nederlands Drupal-woordenboek / -begrippenlijst ten dienste van de Nederlandstalige Drupal-gemeenschap. Voorlopig is dit woordenboek alleen gebaseerd op Drupal-versie 5, maar de meeste woorden zullen universeel zijn voor de verschillende versies.

Voor zover het een Engels woord betreft staat er „(E)” achter het woord. Vanuit de Engelse woorden zal meestal worden verwezen naar de Nederlandse vertaling. Voor sommige woorden is geen Nederlandse vertaling aanwezig. Een verklaring van het woord zal altijd in het Nederlands zijn.

Als een woord niet in het woordenboek staat, gebruik dan de zoekfunctie of stuur ons een bericht zodat we weten dat meer informatie gewenst is. Zie „Uw hulp bij dit handboek”.

De betekenis van sommige woorden is (deels) overgenomen uit Wikipedia en waar nodig aangevuld met specifieke Drupal-informatie. Zowel de inhoud van dit woordenboek als van Wikipedia kunnen dagelijks onafhankelijk van elkaar worden aangepast.