Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Zoekmachines zijn essentieel voor het vinden van een website. Zorg daarom dat de website optimaal te vinden en te doorzoeken is door een zoekmachine. Het ideale resultaat is om de pagina’s van uw website terug te vinden op de eerste pagina van de zoekresultaten van een zoekmachine. De Engelse benaming van zoekmachine-optimalisatie is search engine optimization, afgekort SEO.

Om als „zoekmachine vriendelijk” te worden betiteld zijn internationale regels opgesteld waaraan websites moeten voldoen. Dit zijn o.a. (in willekeurige volgorde):

 1. Schone URL’s.
 2. URL’s en paginatitels moeten de inhoud van de pagina weergeven.
 3. Gebruik zoekwoorden.
 4. Geen introductiepagina.
 5. De navigatie bestaat uit tekst, niet uit illustraties, flash, javascript etc.
 6. De inhoud moet geheel via gewone links gevonden kunnen worden.
 7. Iedere pagina heeft maar 1 URL.
 8. Geef aan wat de voorkeurs URL is.
 9. Geen frames.
 10. Gebruik schone html en css als broncode.
 11. Interface voor de ALT- attributes bij gebruik van afbeeldingen.
 12. Gebruik een sitemap.
 13. Hoe bekend is de site op internet.
 14. Gerelateerde artikelen.
 15. Houdt je website actueel.

1. Schone URL’s

Erg belangrijk bij het optimaliseren van pagina’s voor zoekmachines, zijn duidelijk leesbare url’s, zonder parameters of query strings met “%” of “?” tekens. Met dit soort url’s maak je het onnodig moeilijk voor de zoekmachine crawlers, waardoor zij de pagina’s niet kunnen indexeren en de kans groot is dat deze vervolgens niet door de zoekmachines zullen worden gevonden.

Een url is de naam van een pagina zoals die in de adresbalk van de webbrowser te zien is, bijvoorbeeld www.example.com/zoekmachine-optimalisatie-seo. De naam kan in Drupal er ook als volgt uitzien: www.example.com/?q=zoekmachine-optimalisatie-seo. De eerste vorm is met schone url’s ingeschakeld, bij de laatste vorm (dus met ?q=) is deze uitgeschakeld.

Om schone URL’s voor uw Drupal-site in te stellen, ga naar: www.example.com/settings/clean-urls, maar vervang www.example.com door de naam van uw eigen website.

2. URL’s en paginatitels moeten de inhoud van de pagina weergeven

Naast het duidelijk aangeven welke inhoud een pagina heeft, is het van belang te weten dat moderne zoekmachines groot belang hechten aan de zoekwoorden - ook wel zoektermen, sleutelwoorden of keywords genaamd - die in de url (= „naam”) en de titel van de pagina staan. Zo zegt de term „/node/131” minder dan „zoekmachine-optimalisatie-seo” respectievelijk „Zoekmachine-optimalisatie (SEO)”. Door het automatisch gebruik van sleutelwoorden, gebaseerd op de pagina-inhoud, kan het aantal relevante hits van zoekmachines stijgen.
Wil je dat de pagina wordt gevonden op het woord „SEO”, zet dat dan in de titel. Is het gewenste woord „Zoekmachine”of „optimalisatie”, juist … Voordeel: bij de zoekresultaten wordt de titel altijd weergegeven, dus ook de bezoeker ziet direct waar het over gaat.

Drupal kent de module Pathauto. Deze gebruikt de titel van de pagina als URL (ofwel twee vliegen in één klap). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de titel de essentie van de inhoud van de pagina weergeeft.

Zorg ervoor dat de diverse woorden gescheiden worden door een ‘-‘: dit is een woordscheidingsteken. Een ‘_’ geeft een verbindingsstreepje aan waardoor twee opvolgende woorden worden aangezien als een samengesteld woord.

De Drupal module Page Title heeft meer mogelijkheden om de paginatitel om te zetten in een URL. Veelal voldoet Pathauto.

3. Gebruik zoekwoorden

In den beginne waren de zoekmachines niet zo slim, men moest per pagina meta tags opgeven om de zoekwoorden ervan te beschrijven. In Drupal zijn hiervoor zijn de modules Meta tags, Meta Tags Node Type en Meta Types by Path beschikbaar.

Hoewel enkele zoekmachines nog gebruik maken van deze verouderde methode, is deze momenteel nog weinig zinvol met uitzondering voor de meta description. „Slimmeriken” hielden de zoekmachines voor de gek door populaire zoektermen als keyword op te nemen in de keyword-tag. Die keywords hadden dan vaak helemaal niets met het onderwerp van de website te maken, maar vanwege de populariteit van de keywords kreeg zo’n website dan veel punten. Daardoor kwamen ze, ten onrechte, hoger in de zoekresultaten.

De meta description van een pagina wordt onder andere door Google getoond in de zoekresultaten.

Overigens zijn goede sleutelwoorden nog steeds van belang. Ze moeten alleen op een natuurlijke manier in het tekstdeel van de pagina worden opgenomen. Het beste advies is om, als u teksten voor de website gaat schrijven, eerst een lijstje met relevante sleutelwoorden te maken. Dus woorden die mensen gebruiken om te zoeken naar het product of de dienst die u aanbiedt. Ga vervolgens met die woorden aan de slag om er goedlopende teksten van te maken. Hoe meer de zoekwoorden in het oog springen, hoe meer gewicht ze in de schaal leggen bij de themabepaling van de site. Plaats deze sleutelwoorden dan ook bij voorkeur in kopjes (h1, h2, h3, ..) en - zeer belangrijk - in de titel van de pagina (zie ook punt 2).
Herhaal de zoektermen met enige zinvolle regelmaat. Als de frequentie van een woord binnen de tekst te hoog is, dan gaan zowel de zoekmachine als de bezoeker ervan uit dat dit woord het onderwerp van de tekst weergeeft. Het woord ‘zinvol’ is in dit verband wel belangrijk, want als je het woord overdadig gebruikt, dan zou een zoekmachine de site als spam kunnen beschouwen en deze uit de index kunnen gooien. Als vuistregel geldt dat wanneer een onbevooroordeeld ezer het idee heeft dat een zoekwoord te vaak gebruikt wordt, het beter een aantal keren vervangen kan worden door een synoniem of een verwijswoord.

Let er bij plaatsing van zoekwoorden op dat, woorden die bij elkaar horen - zoals „Drupal handboek” -, zoveel mogelijk direct na elkaar en in dezelfde volgorde voorkomen. Zoekmachines geven bij het zoeken op „drupal handboek” eerst de sites te zien waarbij beide begrippen in deze samenstelling voorkomen.

4. Geen introductiepagina

Hiermee worden flash- en andere pagina’s zonder feitelijke inhoud bedoeld. Door erop te klikken komt de feitelijke hoofdpagina te voorschijn. Een lagere rating is het gevolg.

Soms verhindert zo’n pagina zelfs het doorzoeken van de website omdat de link naar de hoofdpagina in de flash of javascript is opgenomen. Een zoekmachine kan deze niet „lezen” en komt niet verder dan de intro-pagina.

5. De navigatie moet uit tekst bestaan, niet uit illustraties, flash, javascript etc.

Zoals hierboven reeds vermeld, kunnen zoekmachines kunnen tekst in plaatjes en flash niet lezen. Javascript wordt overgeslagen bij het doorzoeken van een pagina. Zorg dus dat alle linkinformatie te lezen is.

6. De inhoud moet geheel via gewone links gevonden kunnen worden

Dropdown menu’s worden meestal in javascript geschreven. Net als in punt 3 en 4 is beschreven, slaan zoekmachines javascript over. De bijbehorende pagina’s worden dus niet gevonden.

7. Iedere pagina heeft maar één URL

Vermijdt meerdere pagina’s met dezelfde inhoud. Zoekmachines straffen dit af. Een zoekmachine beschouwt een pagina, die onder meerdere url’s bereikbaar is als evenzoveel identieke pagina’s.
Dubbele pagina’s treden o.a. op door binnen de site op meer dan één manier te verwijzen naar een (andere) pagina: bijvoorbeeld via de veelzeggende url-naam en het node-nummer.
Voorbeeld: de hieronder staande link naar de module „global-redirect” is via de menustructuur op deze site te vinden onder „global-redirect”, terwijl in de link hieronder „/node/92” staat die (bij het opvragen van deze pagina) automatisch wordt omgezet in „global-redirect”.

Gebruik de module „global redirect”. Deze controleert voor het weergeven van een pagina of er alternatieve url’s bestaan en zet deze om in de gewenste url.

8. Geef aan wat de voorkeurs URL is

Is het gebruik van meerdere URL’s met dezelfde inhoud niet te vermijden gebruik dan een canonical link die de voorkeurs URL definieerd. Dit kan voorkomen als de inhoud in meer dan een categorie valt of bij een multi-site website waarbij eenzelfde pagina in meer dan een (sub-)site aanwezig is.
Voorbeelden:
a. meerdere categorieën: www.example.com/product.php?item=swedish-fish&category=gummy-candy en www.example.com/product.php?item=swedish-fish&trackingid=1234&sessionid=5678.
b.multi-site: site1.example.com/voorbeeldpagina en site2.example.com/voorbeeldpagina.

Voorbeeld van een canonical link: <link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish” />

Voor meer informatie, zie: www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=nl&answer=139394.

9. Geen frames

Het ziet er natuurlijk wel mooi uit als bepaalde delen van de site steeds zichtbaar blijven en de bezoeker door de eigenlijke inhoud kan scollen. Maar helaas maakt de verouderde frame-technologie gebruik van verschillende subpagina’s, die door de browser tot één pagina gecombineerd worden. Zoekmachines zien echter niet één gecombineerde pagina, maar herkennen de afzonderlijke subpagina’s, waardoor deze dus ook afzonderlijk geïndexeerd en geanalyseerd worden. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat alleen de frame met de eigenlijke inhoud in de resultatenlijst opduikt. Als een bezoeker via deze link op de site komt, ziet hij dus alleen deze ene pagina, zonder eventuele menu’s. Om dit te voorkomen, kun je je toevlucht nemen tot Javascript en dergelijke, maar het is meer van deze tijd om af te zien van framesets en gebruik te maken van het „overflow”-attribuut in CSS.

10. Gebruik schone html en css als broncode

Vermijdt pagina’s in PDF, Word, etc. Controleer of de broncode voldoet aan de standaard via http://validator.w3.org/ (zie World Wide Web Consortium).

11. Interface voor de ALT- attributesbij gebruik vanafbeeldingen

ALT-attributes verbeteren de keyword-relevantie en zorgen ervoor dat de code voldoet aan de W3C standaard. Met het ALT-attribuut wordt bij de definitie van een afbeelding een beschrijving gegeven van de afbeelding.

12. Gebruik een sitemap

Zorg ervoor dat de sitemap up-to-date is en dat deze regelmatig wordt doorgegeven aan de diverse, relevante zoekmachines. Gebruik hiervoor de module „XML-sitemap”. Deze module maakt een sitemap aan conform de laatste internationale afspraken.

13. Hoe bekend is de site op internet

De relevantie van een website is hoger naarmate meer sites linken naar de eigen website. Met name als dit bekende webcatalogi zijn, zoals het Open Directory Project en Yahoo!Directory, krijgt de site een betere beoordeling. U moet er zelf voor zorgen dat je website wordt opgenomen in zo’n catalogus. Meestal moet een formulier ingevuld worden waarin informatie over de website wordt opgegeven. De informatie wordt bekeken door een redacteur die beoordeelt of de site wordt opgenomen. Uiteraard wordt uw site hiervoor bezocht.

Er zijn diverse manieren hoe u informatie kunt vinden hoe bekend de website op internet is. Zo is bij de grote zoekmachines ondermeer de volgende informatie te vinden:

 • welke pagina’s zijn bekend bij deze zoekmachine: tik als zoekterm in „site:” gevolgd door de naam van uw domein. Voorbeeld: site:www.example.com.
 • naar welke pagina’s verwijzen andere websites: tik als zoekterm in „link:” gevolgd door de naam van uw domein. Uit eigen ervaring blijkt Yahoo hierbij het beste te scoren.

Overigens kan zo ook een specifieke pagina opgezocht worden. Tik dan de naam van de pagina achter de domeinnaam, in de vorm: domeinnaam/paginanaam.

Andere websites leveren deze informatie ook. Metatest.nl geeft een snelle online analyse. Via WieWatDaar.nl is de hoogte van uw positie in Google op te vragen. Wekelijks wordt u hiervan via e-mail geïnformeerd. Er zijn hiervoor ook betaalde services via internet.

14. Gerelateerde artikelen

Vaak bevatten pagina’s van een website onderwerpen die op andere pagina’s terug komen. Door onderaan de pagina’s verwijzingen op te nemen naar deze onderwerpen / sleutelwoordenmaak je het je bezoekers (en zoekmachines) gemakkelijk om ook deze pagina’s te bezoeken. Drupal heeft hiervoor alles al standaard ingericht: de module taxonomie. Na het inschakelen ervan is de standaard woordenlijst kant en klaar om deze te gebruiken voor de gerelateerde artikelen. Je hoeft alleen nog op te geven voor welke contenttypen je deze wilt gebruiken en je kunt direct de zoekwoorden ingeven / opzoeken bij het aanmaken van de pagina!

15. Houdt je website actueel

Niet allen je bezoekers komen vaker terug als je regelmatig je website bijwerkt, maar zoekmachines waarderen dat ook zeer.
Dit kan door het aanpassen van de tekst met de nieuwste ontwikkelingen en/of je bezoekers de mogelijkheid te geven om te reageren en zelf daarop weer te reageren.

Bezoekers lezen een pagina sneller opnieuw als niet alleen de aanmaakdatum, maar ook (of alleen) de laatste wijzigingsdatum te zien is.

 

Een willekeurige greep uit - ongesorteerde - links over SEO:

randomness